Kenya Photo Gallery

Huruma Primary School Building Project

Huruma Trip March 2017

Kenya Trip March 2017

Project Christmas Blessing 2016 - Africa

Huruma Graduation 2016

Kenya Trip 2016

Kenya Trip 2015

Huruma Orphanage Project Update 2013

Kenya Trip 2013

Huruma Orphanage Building Project 2013

Huruma Trip 2012

Kenya - Tanzania Trip 2011

Kenya Trip 2010

Kenya Trip 2009

Kenya Trip 2008

Kenya - Tanzania Trip 2007